Bardzo ważna informacja !

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Wałbrzych zdeponowała  tabletki  jodku potasu, które w sytuacji  zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą przekazywane mieszkańcom w  rozmieszczonych na terenie gminy punktach (dotyczy wszystkich osób do 60 r.ż.). Obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiednio wczesne przyjęcie tabletek z jodkiem potasu wypełni tarczycę stabilnym jodem, zapobiegając w ten sposób nagromadzeniu się w niej jodu radioaktywnego. W ten sposób napromieniowanie tarczycy i wystąpienie wywołanego promieniowaniem raka tarczycy zostanie zminimalizowane praktycznie do zera. Warunkiem tego jest jednak przyjęcie tabletek z jodkiem potasu przed pojawieniem się radioaktywnej chmury.

Odpowiednio wczesne przyjęcie tabletek jodku potasu zapewnia skuteczną ochronę przed popromiennym rakiem tarczycy.

Podanie tabletki jodku potasu dla Państwa dziecka jest możliwe dopiero po wcześniejszej Państwa zgodzie. Przez podpisanie „deklaracji” możecie Państwo umożliwić wydanie odpowiedniej dawki Państwa dziecku.

W przypadku wystąpienia awarii reaktora (zdarzeń radiacyjnych) tabletki jodku potasu  (preparaty z aktywnym jodem) są wydawane tylko na wyraźne żądanie stosownych urzędów ochrony zdrowia.

Przed podpisaniem zgody prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami na temat stosowania tabletek z jodkiem potasu.

– Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)

– Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (1⁄2 tabletki)

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć najpóźniej do 11.10.2022 r do godziny 16.00

Brak deklaracji będzie równoznaczny z brakiem zgody !

Ilona Kiełbasińska – dyrektor żłobka