Regulamin porządkowy Żłobka Samorządowego nr 8 w Wałbrzychu

 1. Rodzicom dziecka wstęp na grupy żłobkowe jest zabroniony.
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku w pomieszczeniach dla nich dostępnych, oraz do zachowania ciszy i spokoju.
 3. Dziecko wydawane jest tylko rodzicom/opiekunom prawnym, lub innej osobie pod warunkiem że zostanie napisane upoważnienie dla danej osoby.
 4. Do żłobka przyprowadzane są dzieci zdrowe.
 5. Podawanie dzieciom leków w żłobku jest niedozwolone.
 6. Zabrania się noszenia biżuterii przez dzieci (kolczyki, łańcuszki itp..)
 7. Dziecko z temperaturą powyżej 37,0°C będzie odsyłane do domu.
 8. W razie nieobecności dziecka w żłobku rodzic zobowiązany jest poinformować skutecznie personel do godziny 8.00.
 9. Po zgłoszeniu telefonicznym o złym samopoczuciu lub temperaturze u dziecka prosimy rodziców o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dziecka.
 10. W razie nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni Rodzic zobowiązany jest dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka.
 11. Żłobek jest czynny od godziny 5.30 do godziny 16.30, prosimy odbierać dzieci najpóźniej do godziny 16.20.
 12. Wszelkie uwagi i zażalenia proszę zgłaszać do Dyrektora Żłobka.
 13. Obowiązkowo do 5 każdego miesiąca rodzic zobowiązany jest dostarczyć chusteczki nawilżane (72 szt.) pieluszki jednorazowe (według zużycia) oraz chusteczki uniwersalne w kartoniku na życzenie opiekunek grup.
 14. Teren placówki należy opuścić do godziny 16.30.